Kategorie

Archiwa

Prześwietlanie starych prac magisterskich

Dla tych wszystkich więc, którzy posłużyli się plagiatem, ten tekst jest czysto informacyjny. Dla tych zaś przed którymi czeka wyzwanie napisania pracy dyplomowej, niech tekst ten będzie ostrzeżeniem. Żeby później nie było, że nie ostrzegaliśmy.

Ostatnio w naszych mediach głośno się zrobiło na temat różnego rodzaju plagiatów. Ofiarą najczęściej stają się prace magisterskie.

Studentom nie [...]